TARKES Suomen Tarkastuskeskus Oy – Kotimainen Laaja Alainen Laadunvarmistuksen Toimija

TARKES – Suomen Tarkastuskeskus Oy – Kotimainen laaja-alainen laadunvarmistuksen toimija

Tarkastukseen ja laadunvarmistukseen erikoistuneet Marko Wallinin ja Ilpo Ylismäen omistamat yritykset Insteam Oy ja Indewe QC Oy yhdistivät voimansa 2024 ja syntyi konserniyhtiö Suomen Tarkastuskeskus Oy – Tarkes.

Insteam Oy ja Indewe QC Oy ovat toimineet tarkastuksen ja laadunvarmistuksen alalla jo vuodesta 2010.

Laadunvarmistuspalvelut kattavat näin koko Suomen ja asiakkaiden palveleminen on joustavampaa ja kokonaisvaltaista.

Insteam Oy on ollut kotimaisena tarkastuslaitoksena uranuurtaja ja osoittanut, että pienemmälle, joustavalle ja asiantuntevalle toimijalle on kysyntää. Teemme vuosittain tarkastus- ja laadunvarmistustoimeksiantoja yli tuhannelle laitteistolle ja yli sadalle asiakkaalle sekä Suomessa että ulkomailla. Kohteet vaihtelevat laajoista kattilalaitoskokonaisuuksista yksittäisiin painelaitteisiin, kuten autoklaaveihin ja erilaisiin säiliöihin. Niin yksittäisten tarkastusten kuin isojen projektienkin laadukkaan toteutuksen takaa tarpeisiimme räätälöity dokumentointijärjestelmä Inspektor, josta on vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt loistava työkalu. Järjestelmän tietokannassa on useita erilaisia hakuominaisuuksia, joilla voi hakea esim. painelaitetyypeittäin vikaantumiskohdat tai hylkäämiseen johtavat syyt.

Insteam Oy:llä on myös tarjolla asiakkailleen kaupallinen nettiversio PED:n mukaisuuden varmentamiseen putkistoille, painesäiliöille ja kattiloille, jonka voi hankkia Insteam Oy:n nettisivuilta.

Indewe QC Oy on tuottanut laadunvarmistuspalveluita konepaja, energia (YVL- ja muu energiateollisuus), prosessi ja telakkateollisuuteen vuodesta 2010 sekä painelaitteiden ja hitsauksen tarkastuspalveluita, sekä sertifiointeja ulkoisena resurssina. Suurimmalla osalla Indewe QC Oy:n henkilöstöllä on vähintään yksi IW-koulutus.

Yhdistymisen myötä resurssit kasvoivat yli 20 henkilöön ja yritysten synergiaetu tuo huomattavan lisäarvon. Henkilöstö on jakautunut tasaisesti koko Suomen alueelle, joten pystymme palvelemaan paremmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin asiakkaitamme.

Tavoitteemme on olla vahva kotimainen huippuosaajien yhteenliittymä tarkastuksen, sertifioinnin, laadunvarmistuksen ja koulutuksen toimialoilla. Yrityksen henkilöstöllä on 5 vuodesta aina yli 30 vuoteen kokemusta alalta. Tätä tietotaitoa on tarkoitus jakaa myös uusille tarkastajille.

Insteam Oy akkreditoidut tarkastuspalvelut:

Ilmoitetun laitoksen palvelut NB2545

 • Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi A2, G
 • Hitsauksen PED:n mukaiset henkilö- ja menetelmäpätevöinnit (WPQR:t)
 • Kattilalaitosten turva-automaatiojärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointi G-mod.

Hyväksytyn tarkastuslaitoksen I043 tarkastuspalvelut:

 • Painelaitteiden määräaikais- ja muutostarkastukset
 • Maakaasuputkistojen tarkastukset
 • Biokaasuputkistot, täyttö- ja tankkausasemat
 • Palavan- ja vaarallisen kemikaalin putkistot ja varastosäiliöt
 • Turva-automaatiojärjestelmien arvioinnit
 • Nestekaasulaitosten määräaikaistarkastukset
 • Käytönvalvojien pätevyyskirjat

Indewe QC Oy laadunvarmistuksen palvelut:

 • Tarkastus- ja laadunvarmistuspalvelut
  • Pätevät QA/QC-tarkastajat hoitavat tilaajan edustajana laadunvalvonta ja toimitusvalvontatehtäviä eri aloilla ja erilaisissa projekteissa.
 • Toimitusvalvonnat Suomessa ja Euroopassa
  • Esim. Suomalaisen toimijan ulkomaisten toimittajien/alihankkijoiden luona tapahtuva valmistuksenaikainen laadunvarmistus
  • Indewe QC Oy:llä on omia tarkastajia ja laaja yhteistyöverkosto Euroopassa.
  • Työmaa- ja asennusvalvonnat esim. huoltoseisakit Suomessa ja ulkomailla.
  • Seisakkisuunnittelut ja valvonnat esim. huoltoseisakit Suomessa ja ulkomailla.
 • Auditoinnit ja toimittaja-arvioinnit
  • Alihankkijoiden arvioinnit, valmistajien arvioinnit, laatujärjestelmien rakentaminen esim. EN-1090, EN-3834 jne.
 • Tekniset selvitys- ja neuvontapalvelut, sekä metallurgiset palvelut
  • Hitsausongelmien/hitsattavuuden ja valmistamisen ongelmien selvityspalvelut
  • Hitsaus- ja materiaalitekniset vahinkoanalyysit, korjaussuunnitelmat ja niiden valvominen.
 • Koulutuspalvelut
  • Hitsauksen, laadun ja laadunvarmistuksen, painelaitteiden jne. koulutukset, sekä räätälöidyt koulutukset yritysten toiveiden mukaan.
  • Koulutukset voidaan järjestää esim. Tarkes Oy:n tai yritysten omissa tiloissa.
 • Meriteollisuuden valvontapalvelut ja tarkastukset yms.
  • QA/QC-toiminnot, site-manageroinnit, VT-tarkastukset (runkorakenteet, putkistot ja maalaustarkastukset jne.), tarkastusten koordinoinnit.