Sähkökattilaprojekti K7ESB Anjalankosken Tehtaat 2

Sähkökattilaprojekti K7ESB Anjalankosken tehtaat

Insteam Oy osallistui kokonaisvaltaisesti Stora Enson Anjalankosken tehtaiden sähkökattilaprojektin K7ESB painelaitetarkastuksiin. 60 MW ja 30 bar höyrykattilatoimituksesta vastasi Höyrytys Oy ja laitekokonaisuuden valmistuksesta kokonaisvastuun otti tilaaja. Insteam oli mukana kattilan sijoituksen hyväksynnästä alkaen päättyen tuotannollisen käytön alkaessa kattilalaitoksen 1. määräaikaistarkastukseen.

Yhteistyö eri vaiheissa on ollut sujuvaa ja joustavaa puolin ja toisin. Projektipäällikkö Ville Talikainen on ollut tyytyväinen tarkastuslaitoksen työskentelyyn ja ammattitaitoon. Tämänkin kokoluokan projektissa on aika monta huomioitavaa asiaa, etenkin kun se tehdään olemassa oleviin tiloihin ja kytkeydytään käynnissä olevan voimalaitoksen höyry- ja automaatiojärjestelmiin.

Tarkastukset sisälsivät edellä mainittujen lisäksi höyry- ja syöttövesiputkistojen hyväksynnän, TLJ-arvioinnin, muutostarkastukset höyryputkistoihin, laitekokonaisuuden arvioinnin sisältäen kaikkien uusien varoventtiilien live-koestukset kattilalla ja höyryverkossa (30 bar, 15,5 bar ja 7,9 bar) sekä kattilalaitoksen vaaranarvioinnin hyväksynnän. Lisäksi tilaaja ja hyväksytty tarkastuslaitos tekivät valvontakäynnin kattilatoimittajan konepajalle Liettuaan lokakuussa 2023. Siellä osallistuimme mm. kattilan painerungon vesipainekokeeseen.

Loputkin tarkastustodistukset luovutetaan tällä viikolla loppukäyttäjälle. Laitos on siis valmis tuotannolliseen käyttöön. Uusi sähkökattila turvaa osaltaan ja monipuolistaa Anjalankosken tehtaiden höyryntuotantoa jo olemassa olevien bio- ja kaasukattiloiden rinnalla.

Sähkökattilaprojekti K7ESB Anjalankosken Tehtaat 1

Painekoe lokakuussa 2023, Liettua.

Sähkökattilaprojekti K7ESB Anjalankosken Tehtaat 2

Kattila 20.3.2024

Toimitamme kokonaisvaltaiset tarkastuspalvelut valmistuneisiin ja valmisteilla oleviin kattilaprojekteihin. Tarjoamme kaikki lakisääteisiin tarkastuksiin liittyvät palvelut aina suunnitelmien hyväksynnästä turva-automaation arviointeihin.