Insteam Tarkastaa LNG Terminaalilaivan Ja Inkoon Kompressoriaseman Välisen Siirtoputkiston Inkoo

Insteam tarkastaa LNG-terminaalilaivan ja Inkoon kompressoriaseman välisen siirtoputkiston

Gasgrid Finland Oy tilasi Insteamiltä maakaasun siirtoputkiston rakennetarkastukset. LNG-terminaalilaiva varmistaa Suomen huoltovarmuutta sekä kaasun toimitusten jatkuvuutta kaikissa eri skenaarioissa. Kelluva LNG-terminaalilaiva on satamaan ankkuroitava terminaali, jonka jälkeen nesteytetty maakaasu höyrystetään laivassa uudelleen kaasuksi. Inkoon satamasta kaasu johdetaan noin 2 km pitkää siirtoputkistoa pitkin Inkoon kompressoriasemalle. Insteamin suorittamilla rakennetarkastuksilla varmistutaan, että rakenne täyttää maakaasuasetuksessa vaaditut vaatimukset.