Insteam Oli Mukana Haminan LNG Terminaalin Käyttöönottotarkastuksissa LngHamina

Insteam oli mukana Haminan LNG-terminaalin käyttöönottotarkastuksissa

Hamina LNG Oy:n terminaali otettiin käyttöön lokakuun alussa. Insteam Oy:n tarkastuksilla varmistettiin liitosten tiiveys ja turvallisuus, kun laitos kytkettiin Gasgrid Finland Oy:n siirtoverkkoon. Lisäksi olimme mukana varmentamassa siirtoverkoston uutta 6 km putkisto-osuutta vuonna 2021. Tarkastuksiin kuuluivat säännölliset työmaakäynnit rakentamisen aikana sekä putkiston rakenne- ja painekoevalvonnat.  On hienoa, että meidän tarkastuspalveluihimme on luotettu sekä Haminan, että Inkoon (Balticconnector ja tulevan LNG-terminaalilaivan siirtoputkistoprojekteissa) muutaman viime vuoden ja kuluvan syksyn aikana. Luottamus tilaajapuoleen saadaan osaavan ja kokeneiden tarkastajien ammattitaitoisella ja joustavalla asenteella turvallisuudesta tinkimättä. Näillä neljällä projektilla on suora vaikutus Suomen huoltovarmuuteen kaasutoimitusten osalta ja olemme ylpeitä, että olemme saaneet olla niissä mukana.