Painelaitteiden vaatimusten­mukaisuuden arviointi moduulissa G

Yleistä

Ohessa kuvattu menettely, jolla valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että valmistamansa painelaite tai painelaitekokonaisuus on PED:in vaatimusten mukainen. Ilmoitettu laitos, Insteam antaa ennen valmistajan vaatimustenmukaisuuden vakuutusta tarkastamalleen painelaitteelle vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän painelaitteeseen Insteam Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnuksella

Toimintamalli

1. Hakemus

Asiakas laatii hakemusliitteen Insteam Oy:n asiakirjapohjalle (yksittäinen laite tai laitekokonaisuus). Laitekokonaisuudessa täytetään molemmat lomakkeet.

2. Hakemuksen vastaanotto

Saatuaan hakemuksen valmistajalta tai tämän edustajalta, Insteam kirjaa ja tallentaa hakemusasiakirjat sähköiseen tietokantaan sekä vahvistaa tilauksen.

3. Hakemuksen alustava arviointi

Arvioidaan alustavasti, että painelaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitavissa moduulin G mukaan, varmistamalla onko perustiedot esitetty sekä tarvittava aineisto liitetty hakemukseen

4. Suunnitelman tarkastus

Piirustusten ja liitteinä olevien dokumenttien pohjalta arvioidaan suunnitelman vaatimustenmukaisuus. Insteam antaa hyväksytystä suunnitelmatarkastuksesta todistuksen, josta selviävät arvioinnin tulokset. Tarkastustodistus suunnitelmasta kirjoitetaan ja toimitetaan hakijalle sekä arkistoidaan omalle palvelimelle hakemuksen kanssa.

5. Loppuarviointi

Painelaitteelle tehdään lopputarkastus, jonka tarkoituksena on silmämääräisesti ja liiteasiakirjojen tarkastuksella varmistaa vaatimusten toteutuminen. Valmistusvaiheessa tehdyt tarkastukset voidaan tässä tapauksessa ottaa huomioon. Jos turvallisuussyistä on tarpeen, lopputarkastus tehdään laitteen kaikille osille sisä- ja ulkopuolisesti tarvittaessa valmistusvaiheen aikana (esimerkiksi jos tarkastus ei enää lopputarkastusvaiheessa ole mahdollinen).

6. Vaatimustenmukaisuustodistus

Ilmoitettu laitos Insteam antaa hyväksytystä vaatimustenmukaisuuden arvioinnista kirjallisen vaatimustenmukaisuustodistuksen, kun arvioinnit ja eri osatarkastukset on hyväksyttävästi suoritettu. Vaatimustenmukaisuustodistus kirjoitetaan ja toimitetaan hakijalle sekä arkistoidaan omalle palvelimelle hakemuksen kanssa. Valmistaja kiinnittää Insteam ilmoitetun laitoksen tunnuksen 2545 CE-merkin yhteyteen