A2-sertifioinnit

Olemme sertifioineet A2-moduulin mukaisia valmistajia mm. teollisuusputkistojen tai painesäiliöiden uudistuotannossa sekä korjaus- ja muutostöissä. Ota yhteyttä niin sertifioidaan järjestelmä A2-moduulin mukaiseen valmistukseen.

Valmistaja voi käyttää Painelaitedirektiivin 2014/68/EU moduulin A2 mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä painelaitteelle tai laitekokonaisuudelle painelaiteluokissa 1 ja 2, kun valmistajalla on sopimus loppuarvioinnin valvonnasta ilmoitetun laitoksen Insteamin kanssa. Sopimus valvonnasta antaa valmistajalle valtuuden käyttää Insteamin ilmoitetun laitoksen tunnusta 2545.

Moduulia A2 valmistaja voi käyttää myös painelaitteen korjaus- ja muutostyöhön, silloin kun painelaitelaki 16.12.2016/1144 76§ ja Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta 29.12.2016/1549 mukaisesti on mahdollista.

Sopimusarviointiin kuuluu:

  1. Hakemuksen vastaanotto
  2. Hakemuksen alustava arviointi
  3. Sopimusarviointi
  4. Loppuarviointi ( tuotteen arviointi) ja sertifikaatti (valmistuslupa)