Tarkastuksen valmistelu

Sisäpuolista tarkastusta varten tarkastettava painelaite on erotettava turvallisesti muusta prosessista sekä sähkölaitteet on tehtävä jännitteettömiksi. Luotettavan tarkastustuloksen saamiseksi kaikki tarkastusaukot on avattava ja puhdistettava huolellisesti. Lisäksi on huomioitava mahdollisen säiliötyöohjeen edellyttämät lisävaatimukset.

Ennen sisäpuolisen tarkastuksen suorittamista tutustutaan aikaisempiin tarkastusraportteihin ja selvitetään, onko käyttötavoissa tai olosuhteissa tapahtunut merkittäviä muutoksia käyttökauden aikana. Vaativille painelaitteille laaditaan tarpeen mukaan ennen tarkastuksen suorittamista kirjallinen tarkastusohjelma. Tarkastusohjelmassa määritellään tarkastusmenetelmät ja laajuudet.

Tarkastusmenetelmiä ovat: 

 • silmämääräinen tarkastus 
 • painekoe 
 • endoskooppitarkastus 
 • pintatarkastukset 
 • ultraäänitarkastus 
 • RTG- ja isotooppikuvaus 
 • virumamittaus 
 • jäljennetarkastus 
 • iristarkastus 
 • pyörrevirtatarkastus 
 • digitaaliröngtengrafia 
 • seinämävahvuusmittaukset