Sisäpuolinen tarkastus

Painelaitteen sisäpuolisessa tarkastuksessa on tarkastettava, että painelaitteessa ja sen varusteissa ei ole vikoja tai ominaisuuksia, jotka vaarantavat painelaitteen turvallisen käytön. Painelaitteeseen liittyvän putkiston tarkastukset voidaan korvata painelaitteen seurannalla.

Sisäpuolisella tarkastuksella tarkoitetaan myös painelaitteen ulkopuolisen tarkastuksen suorittamista. Sisäpuolinen tarkastus tehdään koko painerungolle. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota hitsausliitoksiin, mahdollisiin syöpymiin, halkeamiin, eroosioon, ylikuumentuneisiin kohtiin, epäjatkuvuuskohtiin ja teräviin särmiin. Lisäksi tarkastetaan sisäpuolisten varusteiden kunto ja kannatinrakenteet. Isot sulku- ja varoventtiilit on avattava tarkastuksen suorittamista varten. Sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan kuumien komponenttien osat, jotka on mitoitettu virumislujuuden mukaan.