Sijoitussuunnitelman tarkastus

Painelaitteiden tarkastuspalvelut asiantuntijoilta

Sijoituksen tulee olla sellainen, että painelaitetta voidaan asianmukaisesti käyttää, tarkastaa ja pitää kunnossa. Omistajan tai haltijan on laadittava painelaitteelle sijoitussuunnitelma, jos laite voi aiheuttaa sijoituspaikkansa vuoksi merkittävää vaaraa. Sijoituslupa pitäisi hakea ennen kuin painelaite on asennettu paikalleen. Sijoitusluvan laatimisvelvollisuuden rajat on esitetty asetuksessa Vna 1549/2016. Sijoituslupaa voit hakea kätevästi Insteam Oy:n lomakkeella ”lomake sijoitussuunnitelmahakemus”.  Sijoituslupa voidaan usein myöntää toimistotyönä ja erillistä tarkastuskäyntiä sijoitukseen liittyen ei tarvita.