Painelaitteiden seuranta

Olemme edelläkävijöitä painelaiteseurantoihin liittyvissä asioissa. Henkilöstön vuosikymmenten kokemus erilaisista painelaiteseurankohteista on antanut huomattavan kokemuksen, josta asiakkaalle on valtavaa hyötyä.

Kokemuksemme johdosta pystymme määrittelemään ja kohdentamaan tarkastukset heikoimpiin kohtiin. Tällä säästetään aikaa sekä rahaa, vältetään turhia käyttökatkoksia sekä luodaan erityisesti turvallisuutta. Olemme vuosien varrella tarkastaneet satoja erilaisia seurantaa vaativia kohteita.

Ainettarikkoamattomissa NDT- tarkastuksissa käytämme laajaa alihankintaverkostoa.

Määräaikaistarkastusten korvaaminen seurannalla

Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröidyn painelaitteen omistajan tai haltijan suorittamalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua.

Seurannalla voi korvata painelaitteiden sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Seuraaville painelaitteille voi soveltaa painelaitteen seurantaa:

  • muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  • kylmälaitoksen painelaitteet
  • painelaitteet, joita ei painelaitteen rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollista tarkastaa.

Tällaisia ovat esimerkiksi putkistot ja tyhjöeristeiset säiliöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös painelaitteet, joiden sisäosat estävät tarkastuksen eikä painelaitetta voida kohtuudella purkaa.