Käyttötarkastus

Käyttötarkastuksessa tarkastetaan, että:

  • painelaitteessa on riittävät käyttöturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ja laitejärjestelmät ja että ne toimivat asianmukaisesti; 
  • käytönvalvojalla on riittävä pätevyys; 
  • painelaitteen, sen varusteiden, eristeiden, sääsuojien ja muiden ulkoisten rakenteiden kunto on asianmukainen; 
  • painelaite voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty; 
  • vaaran arviointi on tehty painelaitelain 65 §:ssä säädetyllä tavalla; ja käytön valvonnalle 4 luku 13 ja 14 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttyvät.