Painelaitteiden määräaikais­tarkastukset

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset ovat tärkeä osa paineistetun järjestelmän käyttöturvallisuuden varmistamista. Painelaitteiden käytöstä on säädetty painelaitelaissa 1144/2016 sekä valtioneuvoston asetuksessa 1549/2016.

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus. Tarkastuksilla ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön tai ympäristön aiheuttamasta materiaalin kuten teräksen heikkenemisestä (korroosio, halkeamat jne). Myös muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tarkastetaan. Näitä ovat esimerkiksi painelaitteen käytön valvojan, varavalvojien ja käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien, kuten automatiikan, ratkaisut ja toimintavarmuus sekä ulkoisten rakenteiden kunto. Varsinkin höyrykattilan määräaikaistarkastus käsittää tavallisesti koko kattilalaitoksen arvioinnin.

Tyypillisiä määräaikais­tarkastuksen piiriin kuuluvia laitteita:

  • Paineilmasäiliöt
  • Putkistot
  • Kuumavesikattilat, höyrykattilat, kuumaöljykattilat
  • Teollisuuden ja voimalaitosten painesäiliöt
  • Prosessireaktorit
  • Lämmönvaihtimet
  • Autoklaavit
  • Kuivatussylinterit
  • Kylmäkoneistot ja lämpöpumput

Määräaikaistarkastuksia tehdään painelaitteille, jonka käyttöarvot ylittävät rekisteröintirajan. Rekisteröintirajat on esitetty asetuksessa Vna 2016/1549.

Taulukko1
Taulukko2