Nestekaasulaitosten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Nestekaasulaitos*, joka harjoittaa laajamittaista toimintaa, on ennen käyttöönottoa tarkastettava. Tarkastuksessa todetaan, että laitos on turvallinen ottaa käyttöön ja että se täyttää kemikaaliturvallisuuslain ja nestekaasuturvallisuusasetuksen vaatimukset.

Nestekaasulaitoksen määräaikaistarkastus tehdään neljän vuoden välein. Kun nestekaasua on vähintään 5 t, mutta alle 50 t, tarkastuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Täytökseltään vähintään 50 t laitokset tarkastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Kohteet

  • prosessi- ja energialaitokset
  • puutarhat
  • konepajat

Edut

  • laitoksen turvallinen käyttö
  • lakisääteisten vaatimusten toteutuminen
  • tarkastus tehdään laaja-alaisella asiantuntemuksella
  • painelaitteen määräaikaistarkastus samalla käynnillä

Insteam Oy on nestekaasulaitosten tarkastuksiin hyväksytty tarkastuslaitos. Asiakkaisiimme kuuluu useita Suomen johtavia kaasualan toimijoita. Teemme tarkastukset ammattitaitoisesti ja joustavasti, asiakkaan
aikataulujen mukaan.

*Nestekaasulaitos = laitos, jossa ei nestekaasun lisäksi ole muita vaarallisia kemikaaleja tai niiden määrä ei edellytä ilmoitusta pelastuslaitokselle tai lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.

Insteam Oy tuottaa turvallisuutta ja käytettävyyttä lisääviä tarkastus-, testaus-, laadunvarmistus- ja koulutuspalveluita prosessi-, kemian- ja energiateollisuuden sekä julkishallinnon asiakkaille. Insteam Oy on FINAS-akkreditoitu tarkastuslaitos I043 ja eurooppalainen ilmoitettu laitos nro 2545. Tarkastuslaitoksella on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) luvat tarkastustoimintaan.