Pysyvien liitosten menetelmäpätevöinti – Hitsauksen menetelmäpätevöinti

EU:n painelaitedirektiivi määrittelee hitsausmenetelmien hyväksymismenettelyt. Ilmoitettuna Laitoksena Insteam Oy:llä on oikeudet hyväksyä hitsauksen menetelmäpätevöintejä. Painelaitteiden valmistuksessa direktiivi vaatii kolmannen osapuolen osallistumaan hitsauksen menetelmäpätevöintiin II-IV luokkiin kuuluvien laitteiden osalta.

Insteam Oy on akkreditoitu tarkastuslaitos S062 (EN ISO/IEC 17065)

Hitsausliitosten menetelmä- ja esituotannolliset kokeet

1. Yhteydenotto

Yhteydenotto henkilökuntaamme tai sähköpostiosoitteeseen info@insteam.fi

Sopiminen menetelmäkokeen yksityiskohdista, vaatimuksista ja ajankohdasta.

2. Menetelmäkoe

Varsinainen menetelmäkoe suoritetaan asiakkaan omissa tiloissa. Valvojamme todentaa, ennen hitsauksen alkua käytettävät materiaalit, lisäaineet, hitsauskaasut ym. hitsausmuuttujat. Valvojamme varmentaa hitsauksen aikana, että menetelmäkoe hitsataan alustavan hitsausohjeen mukaisesti. Kokeen aikana valvojamme varmistaa toimintajärjestelmämme mukaan kalibroitujen mittalaitteiden avulla hitsausparametrien oikeellisuuden. Ohjeistuksen mukaan valmistetulle koekappaleelle suoritetaan paikan päällä valvojan toimesta sovellusstandardin mukainen silmämääräinen tarkastus. Vain silmämääräisen tarkastuksen mukaan hyväksytyt koekappaleet voidaan toimittaa edelleen standardin vaatimaan lisäkoestukseen (NDT ja DT). Menetelmäkokeen hitsauksesta voidaan sovittaessa pätevöidä myös hitsaaja, näin halutessanne ilmoitathan siitä valvojalle ennen kokeen
hitsausta.

3. Kokeen tarkastus ja testaus

Sovellusstandardit vaativat menetelmäkoekappaleille silmämääräisen tarkastuksen lisäksi joko rikkovaa ja rikkomatonta aineenkoestusta. Koekappaleen standardinmukaisen koestuksen suorittaa hyväksytty testausorganisaatio.

4. Menetelmäkokeen pätevyystodistus

Kun kaikki kokeelle vaaditut testit ovat hyväksytysti suoritettu ja testausaineisto on toimitettu Insteam Oy:lle, on vuorossa menetelmäkokeen katselmointi. Katselmoinnin suorittaa Insteam Oy:n pätevöitetty tarkastaja. Pääsääntöisesti katselmoinnin suorittaa menetelmäkokeen valvoja.

Hyväksyttävästi suoritetusta menetelmäkokeesta osoituksena myönnetään kokeen suorittajalle sovellusstandardin mukainen menetelmäkokeen pätevyystodistus.  Mikäli menetelmäkokeen katselmointi on kielteinen, asiakkaalle toimitetaan päätös perusteluineen. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta tai jättää muuta palautetta verkkosivujen mukaisesti.