Maakaasu- ja biokaasuputkistojen tarkastukset

Rakentamisluvan vaatineelle maakaasuputkistolle tulee ennen käyttöönottoa tehdä käyttöönottotarkastus ja tämän jälkeen kahdeksan vuoden välein määräaikaistarkastus. Yleensä asennusliike tai rakennuttaja tilaa maakaasuputkiston käyttöönottotarkastuksen ja toiminnanharjoittaja putkiston määräaikaistarkastuksen.

Maakaasuputkistot jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan siirtoputkistoon, jakeluputkistoon ja käyttöputkistoon. Maakaasun siirto- ja jakeluputkisto vaativat aina rakentamisluvan. Käyttöputkistolle vaaditaan rakentamislupa, kun kohteen polttoaineteho on vähintään 1,2 MW. Käyttöputkistolle ei vaadita rakentamislupaa, jos polttoaineteho on alle 1,2 MW ja käyttöputkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 baaria tai putkiston nimellissuuruus enintään DN 25. Rakentamislupa voi olla myös alueellinen, jolloin voidaan valmistaa alle 8 baarin jakeluputkistoja ja niihin liittyviä käyttöputkistoja polttoaineteholtaan alle 6 MW:n käyttökohteisiin saakka.

Käyttöönottotarkistus

Käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten ja rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen. Siinä tarkastetaan putkiston sijoitus, rakenne ja käyttövalmius. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä rakentamisen aikana niin, että maakaasuputkisto voidaan kaikilta osin tarkastaa joko yhdellä kertaa tai useassa osassa.

Määräaikaistarkastukset

Käyttöönottotarkastuksen vaatineelle maakaasuputkistolle on tehtävä myös määräaikaistarkastus kahdeksan vuoden välein. Maakaasuputkiston määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että putkistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja että putkisto ja siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat toimintakuntoiset.

Joustavaa palvelua

Insteam Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä ja valvoma tarkastuslaitos maakaasuputkistojen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittamiseen. Teemme tarkastukset asiantuntevasti ja joustavasti asiakkaan aikataulujen mukaan.