Käytönvalvojien pätevyyskirjat

Hae pätevyyskirjaa alan asiantuntijalta nopealla käsittelyajalla

Olemme myöntäneet vuosien varrella lukuisia kattilalaitosten käytönvalvojan pätevyyskirjoja. Haet pätevyyskirjaa helposti Insteam hakemuslomakkeella. Opastavat tiedot löydät liitteestä. Lähetä hakemus ensisijaisesti osoitteeseen info@insteam.fi tai postitse osoitteeseen Uhrilähteenkatu 8, 20250 Turku.

Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016. Painelaitteita koskevat säädökset ovat luettavissa myös TUKESIN kotisivuilta (www.tukes.fi).