Pysyvien liitosten henkilöpätevöinti – Henkilösertifiointi

EU:n painelaitedirektiivi määrittelee hitsaajien pätevyyksien hyväksymismenettelyt. Ilmoitettuna Laitoksena Insteam Oy:llä on oikeudet hyväksyä pysyvien liitosten henkilöiden pätevyyksiä. Painelaitteiden valmistuksessa direktiivi vaatii kolmannen osapuolen osallistumaan pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevöintiin II-IV luokkiin kuuluvien laitteiden osalta.

Insteam Oy on akkreditoitu tarkastuslaitos S069 (EN ISO/IEC 17024)

  • Hitsaajan, hitsausoperaattorin ja hitsausasettajan pätevöiminen

Pätevöintiä suoritetaan seuraavien harmonisoitujen standardien mukaisesti:

  • SFS-EN ISO 9606-1 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräkset
  • SFS-EN ISO 9606-2 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 2: Alumiini ja alumiiniseokset
  • SFS-EN ISO 9606-3 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 3: Kupari ja kupariseokset
  • SFS-EN ISO 9606-4 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 4: Nikkeli ja nikkeliseokset
  • SFS-EN ISO 9606-5 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 5: Titaani ja titaaniseokset, zirkonium ja zirkoniumseokset
  • SFS-EN ISO 14732 Hitsaushenkilöstö. Hitsausoperaattoreiden pätevyyskokeet. Metallisten materiaalien mekanisoitu ja automaattinen sulahitsaus sekä vastushitsaus

Sertifiointiprosessin vaiheet

Henkilösertifiointi Sertifiointiprosessin Vaiheet

Hakemus