Automaationarviointi käytössä olevilla laitoksilla

Automaation arviointi on lakisääteinen tarkastus (painelaitelaki), joka tulee suorittaa painelaitteen muutostarkastuksen yhteydessä.

Arvioinnilla varmistetaan painelaitteen turvallisuuteen liittyvän järjestelmän (TLJ) säädösten mukaisuus, turvallisuus sekä oikea asennus, käyttö ja huolto.

Automaatioarvioinnin vaiheet:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan turva-automaation suunnittelua dokumenttien pohjalta. Varmistetaan, että laitoksen vaara- ja riskianalyyseissä on ohjattavan kohteen ja sen normaalin ohjaukseen ja säätöön liittyvät vaarat tunnistettu kaikissa olosuhteissa ja kohtuudella oletettavissa häiriötilanteissa ja turvallisuuden eheystason määritykset on tehty oikein ja suunniteltu automaatio vastaa eheystasomäärityksiä.
 2. Toisessa vaiheessa arvioidaan, että kokonaiskelpoisuussuunnittelu etenee oikein siten, että siinä on otettu huomioon kaikki järjestelmään kohdistuvat toiminnalliset vaatimukset ja turvallisuuden eheysvaatimukset. Tilaaja
  toimittaa ensimmäisessä vaiheessa tarvittavat dokumentit.
 3. Kolmas vaihe käsittää tehdastestauksen (FAT), ja sen tarkoituksena on varmistua siitä, että järjestelmä on integroitu ja testattu oikein ja se täyttää vaadittavan eheystason.
 4. Neljäs vaihe on järjestelmän asennustoteutuksen ja koestuksen arviointi käyttöönottotestien (SAT) yhteydessä. Arvioidaan, että kaikki TLJ: t ja ulkoisen riskin vähennyskeinot on asennettu oikein ja että TLJ: n ja ulkoiset riskinvähennyskeinojen muodostama kokonaisuus vastaa kaikessa suhteessa kokonaisturvallisuuden kelpoisuusmäärittely.
 5. Viides vaihe on käytön arviointi ja se tehdään sopivan ajan kuluttua
  järjestelmän käyttöönotosta. Arvioidaan, että kokonaisuutta, TLJ:tä, sen
  ohjelmistoa sekä ulkoisia riskin vähennyskeinoja käytetään, ylläpidetään ja
  modifioidaan oikein
Kaavio